Krok 1 - Návrh kolektívneho nákupu
Návrh, hlasovanie, príprava a zverejnenie kolektívneho nákupu
Vypočujeme si požiadavky členov Spotrebiteľského Klubu a zhodnotíme vaše návrhy na základe ktorých špecifikujeme tovar, výrobok alebo službu pre ktorú bude twango hľadať najvýhodnejšieho dodávateľa. Každá twango kampaň má jasné a jednoduché podmienky dané vopred.
Krok 1
Krok 2 - Nezáväzná registrácia
Nezáväzná registrácia záujmecov o kolektívny nákup
Zverejnením kampane sa spustí predbežná registrácia záujemcov o kolektívny nákup konkrétneho tovaru, výrobku alebo služby. K predbežnej registrácii postačuje platná emailová adresa cez ktorú s Vami budeme komunikovať. Prejavením predbežného záujmu sa k ničomu nezaväzujete, neplatíte žiadne poplatky a ani si nič neobjednávate.
Krok 2
Krok 3 - Potvrdenie záujmu o kolektívny nákup
Špecifikácia požiadaviek a potvrdenie záujmu o kolektívny nákup
Kupujúci, ktorého záujem o budúci nákup naďalej trvá musí najneskôr do ukončenia registrácie potvrdiť svoj záujem. Potvrdením záujmu sa zaväzujete kúpiť tovar, výrobok alebo službu u dodávateľa, ktorí zvíťazí v aukcii za vysúťaženú cenu, ktorá nebude vyššia ako minimálne stanovená nákupná cena pre konkrétnu kampaň.
Krok 3
Krok 4 - Ukončenie nezáväznej registrácie
Ukončenie registrácie záujemcov, prípava podkladov pre uskutočnenie aukcie
Zverejnením kampane sa spustí predbežná registrácia záujemcov o kolektívny nákup konkrétneho tovaru, výrobku alebo služby. K predbežnej registrácii postačuje platná emailová adresa cez ktorú s Vami budeme komunikovať. Prejavením predbežného záujmu sa k ničomu nezaväzujete, neplatíte žiadne poplatky a ani si nič neobjednávate.
Ukončenie nezáväznej registrácie
Krok 5 - Akcia dodávateľa
Aukcia dodávateľa
Samotnému konaniu aukcie vždy predchádza informovanie možných dodávateľov o prebiehajúcej kampani, aby mohli v predstihu zvážiť svoje možnosti predloženia cenovej ponuky a účasti v kampani. Samotná aukcia - ponukové konanie prebieha on-line, predložením cenovej ponuky dodávateľom.
Krok 3
Krok 6 - Vyhodnotenie aukcie
Vyhodnotenie aukcie a cenových ponúk dodávateľov
twango vyhodnocuje ponuky dodávateľov automatizovane. Na vyhodnocovanie jednotlivých cenových ponúk využívame systémy profilovania a automatizovaného rozhodovania. Nie je pravidlom, že víťazná ponuka bude najlacnejšia, preto verejne sprístupníme výsledky aukcie i poradie predložených cenových ponúk.
Krok 6
Krok 7 - Objednávka alebo uzatvorenie zmluvy
Objednanie tovaru, výrobku alebo služby u víťazného dodávateľa za dohodnutú cenu
Záujemcovi, ktorý potvrdí svoju účasť na kampani zašleme emailom poukážku, ktorou bude oprávnený objednať tovar, výrobok alebo službu priamo u úspešného dodávateľa s dohodnutou cenou. Objednávka i platba prebieha priamo na webovej stránke elektronického obchodu alebo v kamennej prevádzke dodávateľa.
Krok 7
Krok 1 - Registrácia obchodníka
Registrácia obchodníka k odberu informácií o kolektívnych nákupoch
twango vyhľadáva obchodných partnerov a dodávateľov podľa verejne prístupných registrov, ktorí dokážu naplniť očakávania a splniť podmienky kolektívneho nákupu. Registrovať sa môže aj obchodník - dodávateľ bez predchádzajúceho oslovenia. Registrácia je bezplatná, jednoduchá a nezáväzná. Slúži najmä na kontaktné účely a sledovanie záujmu kupujúcich o jednotlivé kolektívne nákupy.
Registrácia obchodníka
Krok 2 -Zapojenie sa do aukcie, predloženie cenovej ponuky
Predloženie cenovej ponuky konkrétnemu kolektívnemu nákupu
Cenovú ponuku môže predložiť obchodník po ukončení registrácie záujemcov - kupujúcich. Môže sa zapojiť do neobmedzeného počtu kampaní, avšak do každej z nich môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. Predložením cenovej ponuky sa zaviaže poskytnúť potvrdeným záujemcom tovar, výrobok alebo službu ktorej sa kolektívny nákup týka za cenu predloženú v ponuke počas dohodnutého obdobia.
Krok 3
Krok 3 - Dohodnutie detailov
Dohodnutie detailov uskutočnenia nákupov s obchodníkom, ktorý predlozí najvýhodnejšiu cenovú ponuku
Tak ako každý kolektívny nákup si vyžaduje jedinečný prístup rovnako tak pristupujeme aj k obchodníkom. Našim zámerom je sa obchodníkovi, ktorý predloží najvýhodnejšiu cenovú ponuku v aukcii prispôsobiť v čo najväčšej miere preto si individuálne dohodneme technnické a organizačné podmienky realizácie kolektívneho indiviuálnych nákupov záujemcov. Máme na mysli generovanie kódov, zmlúv a podobne.
Krok 2
Krok 4 - Prijatie a vybavenie objednávok obchodníkom
Prijatie a vybavenie objednávok kupujúcich
Výsledkom úsilia twango má byť úspešné vykonanie objednávky alebo nákupu priamo v obchode dodávateľa s najvýhodnejšou cenovou ponukou. Prijať a vybaviť objednávku za cenu predloženú v cenovej ponuke je zodpovednosťou obchodníka. Platbu za tovar, výrobok alebo službu vykoná záujemca u obchodníka. Upozorňujeme, že twango plní iba úlohu kolektívneho vyjednávateľa ceny medzi záujmecom a dodávateľom.
Krok 3

PREBIEHAJÚCE KOLEKTÍVNE NÁKUPY