Kolektívne nakupovanie označuje nákupnú stratégiu založenú na ponuke tovarov, výrobkov a služieb za výrazne znížené ceny s podmienkou, že si ich zakúpi minimálny - vopred stanovený počet kupujúcich.

Nákupná stratégia pochádza z Čínskej ľudovej republiky kde sa vyskytla na začiatku 90 rokov pod označením Tuangou (vyslovované "twango") a využíva silu kolektívneho - skupinového nákupu. Popularita stratégie sa pripisuje čínskej tradícii vyjednávania o cene nakupovaného tovaru.

Kolektívne nakupovanie prispieva k novému porozumeniu spotrebiteľského správania prostredníctvom empirického modelovania ich zámeru prijatia inovácie a akceptácie vopred stanovenej obchodnej ponuky.

Riziká spojené s on-line nakupovaním u neznámych predajcov alebo cez zľavové portáli zvyšuje výhodu kolektívneho nakupovania a zmierňuje tradičnú nedôveru k zakúpenému tovaru.

Kolektívne nakupovanie síce predstavuje zložitejší obchodný model avšak vďaka pozitívnym sociálnym vplyvom motivuje spotrebiteľov k jeho využívaniu.

Niekoľko ľudí - niekedy priateľov, ale možno cudzích osôb pripojených cez internet - súhlasilo s oslovením dodávateľa konkrétneho produktu s cieľom kolektívne vyjednávať ( zjednávať ) s majiteľom ako skupinou s cieľom získať zľavy. Celá skupina súhlasila s nákupom rovnakého tovaru. Nákupcovia profitovali z toho, že platili menej, a firmy profitovali z predaja viacerých položiek naraz.

Zatiaľ čo pôvodná stratégia skupinového nákupu v Číne bola samoorganizovaná a realizovaná, väčšina skupinového nákupu v Európe a Severnej Amerike sa uskutočňuje iba prostredníctvom online sprostredkovateľov čo poznáme ako zľavové portály. Tento odklon od pôvodnej idei kolektívneho nakupovania poskytuje spotrebiteľom “zdanlivé zľavy”. Naopak obchodníkom poplatkami za sprostredkovanie, zvyšuje náklady na konečný predaj tovarov, výrobkov či služieb.

Chcete nakúpiť výhodnejšie? Zorganizujte kolektívny nákup cez twango

Kolektívnym nakupovaním môžete ušetriť desiatky eur. Povedzte nám o svojom plánovanom nákupe a twango z neho spraví kolektívny nákup, aby ste ušetrili. Twango.sk je novinkou, pôsobí ešte len…