záujemcov

O nákupe

Koľko platíte svojmu dodávateľovi elektriny a zemného plynu? Kolektívnym nákupom môžete ušetriť minimálne 50 eur ročne. Spoločná zmena dodávateľa prebieha na twango.sk

Predmetom kolektívnej zmeny dodávateľa (kolektívneho nákupu) je dodávka elektriny, zemného plynu a združená dodávka elektriny a zemného plynu pre domácnosti.

CVP 65200000-5 - Rozvod plynu a súvisiace služby.
Stav Registrácia záujemcov
Minimálny počet záujemcov 10000
Aktuálny počet záujemcov 0
Nezáväzná registrácia záujemcov do 31.08.2021
Záväzné potvrdenie záujmu o nákup do 14.09.2021
Predkladanie cenových ponúk od 14.09.2021 do 16.09.2021
Nákup a dodanie 01.10.2021 - 30.11.2021

Špecifikácia

Pripravujeme

Najnovšie