záujemcov

O nákupe

Ostaňte v kontakte. Neobmedzujte sa dátami ani minútami. Dokážeme vysúťažiť najlacnejšie neobmedzené dáta a neobmedzené volania s ročnou viazanosťou za menej ako 20 eur mesačne. Poďte to vyskúšať na twango

Predmetom kolektívneho nákupu je vytvorenie služby pozostávajúcej z balíka neobmedzených volaní na účastnícke čísla v národnej sieti a neobmedzeného dátového balíka za menej ako 20 eur mesačne s viazanosťou na 12 kalendárnych mesiacov. Kolektívny „nákup“ je vlastne hromadnou zmenou poskytovateľa telekomunikačných služieb.

CVP 64210000-1 - Telefónne služby a prenos údajov.
Stav Zrušený nákup
Minimálny počet záujemcov 1500
Aktuálny počet záujemcov 3
Nezáväzná registrácia záujemcov do 30.04.2021
Záväzné potvrdenie záujmu o nákup do 05.05.2021
Predkladanie cenových ponúk od 05.05.2021 do 09.05.2021
Nákup a dodanie 15.05.2021 - 15.06.2021

Špecifikácia

Záujemca musí spĺňať všeobecné zákonné podmienky pre poskytnutie telekomunikačnej služby tzn. najmä mať vysporiadané záväzky voči poskytovateľom telekomunikačných služieb.

Dodávateľ predkladá cenovú ponuku s konečnou cenou vrátane DPH nižšou ako 20,00 EUR za balík telekomunikačných služieb pozostávajúci z neobmedzených hlasových služieb a neobmedzených dátových služieb v národnej telekomunikač­nej sieti.

Kritéria hodnotenia

  • celkové pokrytie pre poskytovanie dátových služieb na území SR
  • FUP limit
  • najnižšia cena

Najnovšie